JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare. Antingen saknar din webbläsare stöd för JavaScript eller så är JavaScript inaktiverat av säkerhetsskäl.
För att kunna använda alla funktioner på Tolkportalen måste du aktivera JavaScript. Genom att använda JavaScript kan webbplatsers användarvänlighet förbättras väsentligt.

I Internet Explorer fr.o.m. version 6 kan du aktivera JavaScript enligt följande:

  • Välj "Internet-alternativ" i menyn "Verktyg".
  • Klicka på fliken "Säkerhet".
  • Anpassad nivå
  • I inmatningsfönstret finns ett motsvarande alternativ "ActiveX-kontroller - Active Scripting".
  • Ställ in "Aktiverad".
  • Bekräfta inställningen med "OK".

I Firefox kan du aktivera JavaScript enligt följande:

  • Klicka på punkten "Inställningar" i menyn "Verktyg".
  • Välj alternativet "JavaScript" vid punkten "Innehåll".
  • Bekräfta med "OK". Dialogfönstret stängs